cnm-40px

UW CHRISTELIJKE PARTNER IN EERLIJKE MEDIA

Christian Nolles Multimedia biedt volledige audiovisuele producties aan, vanuit een christelijk perspectief en bijbehorende normen en waarden. Hierbij nemen we in acht wat de Bijbel ons leert: “Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.” (1 Tessalonicenzen 5:21-22, HSV)

UW CHRISTELIJKE PARTNER IN EERLIJKE MEDIA

Christian Nolles Multimedia biedt volledige audiovisuele producties aan, vanuit een christelijk perspectief en bijbehorende normen en waarden. Hierbij nemen we in acht wat de Bijbel ons leert: “Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.” (1 Tessalonicenzen 5:21-22, HSV)

Op zaterdag 22 april 2023 vindt de landelijke bijeenkomst van Stichting Jezus komt spoedig plaats in Zeist. Van 10:00 tot 16:00 kunnen bezoekers meer te weten komen over de kerk in de laatste dagen, de eindtijd waar het Bijbelboek Openbaring over spreekt. 


Om de dienst onder de aandacht te brengen hebben we een video gemaakt, ondermeer te zien op het YouTube kanaal.

Op zaterdag 22 april 2023 vindt de landelijke bijeenkomst van Stichting Jezus komt spoedig plaats in Zeist. Van 10:00 tot 16:00 kunnen bezoekers meer te weten komen over de kerk in de laatste dagen, de eindtijd waar het Bijbelboek Openbaring over spreekt. Om de dienst onder de aandacht te brengen hebben we een video gemaakt, ondermeer te zien op het YouTube kanaal.

De plannen van de Nieuwe Wereldorde zijn allemaal bekend, op één na. Derailing Your Mind, oftewel de ontsporing van je geest, is een nieuwe video van Leonard Ulrich. In deze visuele verhandeling laat hij de verbanden zien tussen verschillende nieuwsberichten.

Deze presentatie is door ons Nederlands ondertiteld. Dit is één van de diensten die wij aanbieden als bedrijf. Voor meer informatie, bekijk onze productie-pagina.

Het is onze passie het evangelie te verspreiden, iets wat we delen met onze broeder Kenneth Johannes van Stichting Jezus komt spoedig. We hebben inmiddels een aantal video’s mogen maken voor zijn YouTube kanaal. 

 

 

Het is onze passie het evangelie te verspreiden, iets wat we delen met onze broeder Kenneth Johannes van Stichting Jezus komt spoedig. We hebben inmiddels een aantal video’s mogen maken voor zijn YouTube kanaal.

Deze presentatie is door ons Nederlands ondertiteld en bewerkt. Dit is één van de diensten die wij aanbieden als bedrijf. Voor meer informatie, bekijk onze productie-pagina.

Deze video bestudeert hoe het kwaad systematisch Bijbelse profetieën vervult. Op rustige wijze onderzoekt Leonard Ulrich onze 6000-jarige geschiedenis en in het bijzonder de afgelopen 220 jaar. Aangezien de roep om een Nieuwe Wereldorde steeds luider klinkt, duikt Ulrich in de oorsprong van dit idee en hoe dit zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Ondanks dat deze productie in 2011 uitkwam, is het verbazingwekkend te zien hoe relevant de thema’s vandaag nog zijn.

 

Ulrich maakt geen claims zonder ze te onderbouwen met betrouwbare documentatie en beeldmateriaal. Deze video daagt je wereldbeeld uit, ongeacht je achtergrond.  Het is voor degenen die de waarheid willen.

GENESIS: DE SCHEPPING IN BEELD

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Zo is het begin van Genesis, het eerste boek van de Bijbel. We kunnen lezen hoe God het licht en de duisternis scheidde, al op de eerste dag. Op de tweede dag zei Hij: “Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!”

 

In deze seriereeks wordt de actualiteit van het Scheppingsverslag duidelijk en wordt afgerekend met het heliocentrische model, waarbij de zon als middelpunt wordt gezien.  We onderzoeken nauwkeurig de teksten van de Bijbel. De beweringen worden ondersteund met camerabeelden, interviews, oude geschriften en experimenten.

 

Binnenkort online.

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”
Psalm 19:1.

GENESIS: DE SCHEPPING IN BEELD

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Zo is het begin van Genesis, het eerste boek van de Bijbel. We kunnen lezen hoe God het licht en de duisternis scheidde, al op de eerste dag. Op de tweede dag zei Hij: “Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!”

 

In deze seriereeks wordt de actualiteit van het Scheppingsverslag duidelijk en wordt afgerekend met het heliocentrische model, waarbij de zon als middelpunt wordt gezien.  We onderzoeken nauwkeurig de teksten van de Bijbel. De beweringen worden ondersteund met camerabeelden, interviews, oude geschriften en experimenten.

 

Binnenkort online.

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”
Psalm 19:1.