cnm-40px

UW CHRISTELIJKE PARTNER IN EERLIJKE MEDIA

Christian Nolles Multimedia biedt volledige audiovisuele producties aan, vanuit een christelijk perspectief en bijbehorende normen en waarden. Hierbij nemen we in acht wat de Bijbel ons leert: “Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.” (1 Tessalonicenzen 5:21-22, HSV)

UW CHRISTELIJKE PARTNER IN EERLIJKE MEDIA

Christian Nolles Multimedia biedt volledige audiovisuele producties aan, vanuit een christelijk perspectief en bijbehorende normen en waarden. Hierbij nemen we in acht wat de Bijbel ons leert: “Beproef alle dingen, behoud het goede. Onthoud u van elke vorm van kwaad.” (1 Tessalonicenzen 5:21-22, HSV)

Het is onze passie het evangelie te verspreiden, iets wat we delen met onze broeder Kenneth Johannes van Stichting Jezus komt spoedig. We hebben inmiddels twee intro-video’s mogen maken voor zijn YouTube kanaal. In februari 2023 (DV) verzorgen wij vanuit Ottoland de live-uitzending van de Jezus komt spoedig fellowship bijeenkomst.

Deze presentatie is door ons Nederlands ondertiteld en bewerkt. Dit is één van de diensten die wij aanbieden als bedrijf. Voor meer informatie, bekijk onze productie-pagina.

Deze video bestudeert hoe het kwaad systematisch Bijbelse profetieën vervult. Op rustige wijze onderzoekt Leonard Ulrich onze 6000-jarige geschiedenis en in het bijzonder de afgelopen 220 jaar. Aangezien de roep om een Nieuwe Wereldorde steeds luider klinkt, duikt Ulrich in de oorsprong van dit idee en hoe dit zich heeft ontwikkeld door de jaren heen. Ondanks dat deze productie in 2011 uitkwam, is het verbazingwekkend te zien hoe relevant de thema’s vandaag nog zijn.

 

Ulrich maakt geen claims zonder ze te onderbouwen met betrouwbare documentatie en beeldmateriaal. Deze video daagt je wereldbeeld uit, ongeacht je achtergrond.  Het is voor degenen die de waarheid willen.

GENESIS: DE SCHEPPING IN BEELD

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Zo is het begin van Genesis, het eerste boek van de Bijbel. We kunnen lezen hoe God het licht en de duisternis scheidde, al op de eerste dag. Op de tweede dag zei Hij: “Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!”

 

In deze seriereeks wordt de actualiteit van het Scheppingsverslag duidelijk en wordt afgerekend met het heliocentrische model, waarbij de zon als middelpunt wordt gezien.  We onderzoeken nauwkeurig de teksten van de Bijbel. De beweringen worden ondersteund met camerabeelden, interviews, oude geschriften en experimenten.

 

Binnenkort online.

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”
Psalm 19:1.

GENESIS: DE SCHEPPING IN BEELD

“In het begin schiep God de hemel en de aarde.” Zo is het begin van Genesis, het eerste boek van de Bijbel. We kunnen lezen hoe God het licht en de duisternis scheidde, al op de eerste dag. Op de tweede dag zei Hij: “Laat er een gewelf zijn in het midden van het water, en laat dat scheiding maken tussen water en water!”

 

In deze seriereeks wordt de actualiteit van het Scheppingsverslag duidelijk en wordt afgerekend met het heliocentrische model, waarbij de zon als middelpunt wordt gezien.  We onderzoeken nauwkeurig de teksten van de Bijbel. De beweringen worden ondersteund met camerabeelden, interviews, oude geschriften en experimenten.

 

Binnenkort online.

“De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.”
Psalm 19:1.